DATASKYDDSPOLICY

WWW.ESSILOR.SE

Senast uppdaterad: 2021-05-14

Med denna Dataskyddspolicy informerar vi, Essilor AB, dig om vilka personuppgifter vi samlar in om dig när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem. Med dina personuppgifter avses all information som förknippas med dig, framför allt ditt namn och dina kontaktuppgifter, som din hemadress, ditt telefonnummer eller din e-postadress. 

Ta dig tid att läsa igenom denna Dataskyddspolicy noga. Det är väldigt viktigt att du verkligen förstår hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar ditt privatliv och din integritet. Om du har några frågor om vår användning av dina personuppgifter kan du självklart kontakta oss. Använd då följande kontaktuppgifter:

Våra kontaktuppgifter är: Essilor AB, Fagerstagatan 18A, 163 08 Spånga, med e-postadress: info@essilor.se

Kontaktuppgifterna till vårt Dataskyddsombud är: Dataskyddsombud martin.noren@essilor.dk.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Data vi samlar in när du besöker vår webbplats

När du bereder dig åtkomst till vår webbplats samlar vi automatiskt in och lagrar vissa personuppgifter om dig i våra serverloggar och i cookies, som är små filer vi skickar till din dator när du besöker vår webbplats. 

Med dessa data kan vi inte identifiera dig direkt. Vi registrerar dock vissa data om hur du använder vår webbplats, till exempel vilka sidor som du varit inne på, datumet och klockslaget då du var inne på dessa sidor, dina sökningar, information om din enhet (maskinvarumodell, version av operativsystem, unik enhetsidentifierare, internetprotokolladress, maskinvaruinställningar, typ av webbläsare och språkinställning i webbläsaren), datumet och klockslaget för din förfrågan och referens-URL.

Om du bara vill besöka vår webbplats behöver du inte uppge dina personuppgifter. Det betyder att du bland annat kan vägra att acceptera cookies genom att konfigurera din webbläsare för det (mer information om hur du gör detta hittar du i Hjälpen i din webbläsare). Om du väljer att inte acceptera cookies kommer du att uppleva vissa problem med att navigera på vår webbplats. Du kommer bland annat inte att komma åt vissa delar av den.

Data vi samlar in när du registrerar dig eller beställer produkter

Vissa tjänster som erbjuds på vår webbplats kräver du registrerar dig. Om du vill använda dessa tjänster blir du ombedd att lämna vissa personuppgifter till oss. Lämna fullständiga och riktiga uppgifter och informera oss också om dina personuppgifter behöver uppdateras. Om du inte ger oss fullständiga eller riktiga uppgifter eller om du inte informerar oss om dina personuppgifter behöver uppdateras är det inte säkert att vi kan leverera de tjänster du begär.

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Identifieringsuppgifter som bland annat ditt namn, ditt telefonnummer, din e-postadress, din hemadress, din inloggning och ditt lösenord med mera
 • IT-data som bland annat data om hur du använder vår webbplats, till exempel vilka sidor som du varit inne på, datumet och klockslaget då du var inne på dessa sidor, dina sökningar, information om din enhet (maskinvarumodell, version av operativsystem, unik enhetsidentifierare, internetprotokolladress, maskinvaruinställningar, typ av webbläsare och språkinställning i webbläsaren), datumet och klockslaget för din förfrågan och referens-URL

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi använder bara dina personuppgifter inom de gränser som är tillåtna enligt lag. Ibland kan vi använda dina personuppgifter för att lagstiftningen kräver det. Vi fattar under inga omständigheter automatiserade beslut enbart grundade på automatisk behandling som kan få rättsverkningar för dig eller som påverkar dig väsentligt på annat sätt.

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • Vi använder dina identifieringsuppgifter (i) för att kunna behandla dina förfrågningar, (ii) så att du kan göra en onlinebokning hos en optiker och (iii) i kommunikations-, animerings- och marknadsföringssyften. Denna användning grundas på ditt samtycke och vårt berättigade intresse.
 • Vi använder dina IT-data för att vi ska kunna (i) identifiera dig och ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats, (ii) räkna antalet slutanvändare som besöker vår webbplats och analysera statistik om deras surfande och (iii) förbättra vår webbplats. Denna användning grundas på ditt samtycke och vårt berättigade intresse.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter kan du se i tabellen här nedan: 

Kategori av personuppgifterLagringstid
Identifieringsuppgifter3 år
IT-data13 månader

 

PERSONUPPGIFTER VI DELAR

Observera att vi inte delar dina personuppgifter med någon utanför Essilor förutom med den optiker du väljer att boka tid hos, om bokningstjänst erbjuds.

HUR VI SKYDDAR PERSONUPPGIFTER

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörig användning eller obehörigt röjande, inklusive, men inte begränsat till, följande åtgärder:

 • Vi inför och upprätthåller avancerade tekniska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter samlas in och behandlas fullständigt konfidentiellt och säkert.
 • Vi inför och upprätthåller lämpliga begränsningar av åtkomsten till dina personuppgifter och av övervakningen av åtkomsten, användningen och överföringen av personuppgifter.
 • De av våra medarbetare som har åtkomst till dina personuppgifter måste underteckna ett sekretessavtal eller liknande, vilket innebär att de är skyldiga att följa våra krav på dataskydd och sekretess.
 • Vi kräver av alla affärspartner och externa tjänsteleverantörer som vi kan dela dina personuppgifter med att de följer alla tillämpliga krav på dataskydd och sekretess.
 • Vi utbildar regelbundet våra medarbetare och utomstående parter som har åtkomst till personuppgifter i dataskydd.

VILKA RÄTTIGHETER DU HAR

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att

 • få tillgång till, rätta och/eller radera dina personuppgifter
 • begränsa eller invända mot behandlingen av dem
 • meddela oss att du inte är intresserad av att få marknadsföringsinformation
 • under vissa omständigheter kräva att dina personuppgifter överförs till dig eller en tredje part
 • i den utsträckning vår behandling av dina personuppgifter grundas på ditt samtycke, återkalla ditt samtycke, utan att den behandling som grundade sig på ditt samtycke innan du återkallade det blir olaglig.

Vi åtar oss att göra det möjligt för dig att utöva dina rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i början av denna Dataskyddspolicy. För att kunna tillmötesgå din begäran behöver vi följande uppgifter av dig:

 • ditt för- och efternamn
 • din uttryckliga begäran (med andra ord vilka rättigheter du vill utöva)
 • datumet för din begäran samt din underskrift (om du skickar in din begäran med vanlig post).

Om du inte är helt nöjd med vårt svar har du också rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter hos berörd dataskyddsmyndighet.

ÄNDRINGAR I DENNA DATASKYDDSPOLICY

Vi granskar regelbundet vår efterlevnad av vår Dataskyddspolicy, framför allt för att säkerställa att den överensstämmer med ny lagstiftning avseende dataskydd. Även om denna Dataskyddspolicy när som helst kan komma att ändras kommer vi dock inte att reducera dina rättigheter inom ramen för denna Dataskyddspolicy utan ditt uttryckliga samtycke.

 

 

Tidigare versioner

Virtual Try-On, från FittingBox

När du använder Virtual Try-On (VTO) kräver Essilor International att du aktiverar kameran på din enhet. Genom att klicka på ”Auktorisera” samtycker du till att aktivera enhetens kamera för att du ska kunna använda verktyget fullt ut. Observera att varken Essilor International eller tjänsteleverantören FittingBox samlar in eller behandlar några personuppgifter, hälsouppgifter eller biometriska uppgifter när du använder VTO. Inga bilder eller videor lagras.