Ögonsjukdomar och symptom 6 minuters läsning

Att förstå astigmatism

Dela på

Astigmatism är en vanlig defekt som uppstår när krökningen på hornhinnan eller linsen inte är symmetrisk, eller "enhetlig". Lär dig mer om de olika typerna av astigmatism och orsakerna till denna ögonsjukdom. I denna artikel tittar vi också på behandlingsalternativ samt hur en diagnostisering går till.

Detta är oftast en mindre ögonsjukdom som många människor kommer att uppleva i olika utsträckning, särskilt de som bär glasögon. Dock kan symptomen vara små och synkorrigering är inte alltid nödvändig.

Astigmatism grupperas ofta i två olika tillstånd – kortsynthet (myopi) och långsynthet (hypermetropi) – och båda definieras som "brytningsfel". Personer med astigmatism är sannolikt också antingen lång- eller kortsynta.

Astigmatism finns oftast redan vid födseln, men kan också utvecklas till följd av ögonskador, eller som en komplikation från ögonkirurgi.

Typer av astigmatism

Det finns två typer av defekter:

Regelbunden astigmatism – Hornhinnan är böjd mer i en riktning. Detta är den vanligaste av de två typerna och kan behandlas med speciella glasögon eller kontaktlinser.

Oregelbunden astigmatism – Hornhinnan kan vara ojämn och böjd i ett antal riktningar, eller vara böjd mer längst ner. Denna typ av astigmatism kan vara ett resultat av en ögonskada som lett till ett ärr på hornhinnan. Oregelbunden astigmatism kan korrigeras med kontaktlinser men inte med glasögon.

Tecken & symptom

Symptom kan inkludera: 

 • Suddigt eller förvrängt seende på kort och långt håll
 • Suddigt periferiseende
 • Svårighet att urskilja vissa former & detaljer
 • Oförmåga att se tydligt mellan horisontella & vertikala linjer

Om ingen behandling fås kan astigmatism orsaka:

 • Huvudvärk
 • Ansträngda ögon
 • Lässvårigheter
 • Utmattning (trötthet), särskilt när man utför uppgifter under långa perioder, t.ex. datorarbete & läsning

Vad orsakar astigmatism?

Astigmatism uppstår oftast när hornhinnan eller linsen inte har riktigt rätt form. De flesta människor som har astigmatism föds med det, men man vet inte varför. För att förstå astigmatism och dess effekter är det viktigt att förstå hur ögat fungerar.

Hur ditt öga fungerar: Grunderna

Det finns fyra huvudsakliga komponenter som gör att ögat fungerar.

Hornhinnan och linsen – Dessa sitter på framsidan av ögat och hjälper till med att fokusera ljuset som kommer in, i likhet med en kameralins. Detta gör att du kan skapa en bild på näthinnan.

Näthinnan – Denna sitter längst bak i ögat och är ett lager av vävnad som känner av ljus och färg. Den omvandlar ljus till nervsignaler och skiljer mellan våglängder för att tolka olika färger.

Synnerven – Denna skickar de elektriska signalerna från näthinnan till hjärnan där de avkodas och tolkas.

Astigmatism, hornhinnan & linsen

Hornhinnan ligger på framsidan av ögat och är ett tunt lager av vävnad. Den hjälper till med att skydda ögat, och arbetar ihop med linsen, som fokuserar det inkommande ljuset på näthinnan för att på så vis skapa bilder. Detta gör den genom att bryta eller böja ljuset jämnt, för att på så vis ge en tydlig bild av föremålet.

För att den ska fungera korrekt ska hornhinnan ha formen av en regelbunden kurva, som en sfär. När du har astigmatism är denna kurva oregelbunden, och liknar formen av en rugbyboll eller baksidan av en sked.

Vad innebär detta? Ljusstrålarna träffar den oregelbundet böjda hornhinnan som bryter mer i en riktning än en annan, och hindrar ljusstrålarna från att träffa rätt del av näthinnan. Detta ger en suddig och oskarp bild, och kallas för astigmatism på hornhinnan.

Om linsen har oregelbunden form böjs ljuset också ojämnt, och orsakar samma problem som astigmatism på hornhinnan. Detta kallas lentikulär astigmatism.

Andra orsaker

Astigmatism kan också orsakas av:

 • Skador på hornhinnan – Såsom ärrbildning från en infektion.
 • Ögonkirurgi Kirurgi som leder till oönskade förändringar på hornhinnan.
 • Keratokonus eller Keratoglobus – Hornhinnan kan bukta, bli tunnare eller förändra form på grund av dessa sjukdomar.

Hur diagnostiseras astigmatism?

Astigmatism diagnostiseras vanligen vid en rutinmässig ögonundersökning. Personer som har astigmatism föds vanligtvis med defekten, men kan förbli odiagnostiserade under en lång tid om regelbundna ögonundersökningar inte genomförs.

Det är särskilt viktigt för barn att få rutinmässiga ögonundersökningar eftersom de kanske inte inser att det finns ett problem med deras seende. Om astigmatism förblir obehandlad, kan detta orsaka skelande ögon och kan också påverka ditt barns förmåga att läsa och fokusera i skolan.

Ögontester

Spädbarn får oftast sina ögon undersökta antingen vid födseln, eller inom 72 timmar, för att kontrollera eventuella defekter. Vanligtvis utförs en uppföljningsundersökning sex veckor efteråt.

Om ditt barn har potentiella synproblem finns det tre typer av ögonvårdsspecialister de kan hänvisas till:

 • Ortoptist – En specialist på problem med utvecklingen av ögonrörelser och seende, vanligtvis finns de på lokala hälsokliniker och på sjukhusets ögonkliniker.
 • Ögonläkare – En läkare som specialiserat sig på diagnos och behandling av ögonsjukdomar, de arbetar vanligtvis på specialiserade sjukhusavdelningar.
 • Optiker – Specialist på ögon- och synundersökningar. En optiker ordinerar vanligtvis glasögon eller kontaktlinser, men är också utbildade för att upptäcka olika ögontillstånd och synfel. Besök kan bokas hos en lokal optiker.

Om ditt barns seende är normalt, bör de fortsätta att gå på regelbundna synundersökningar årligen hos en optiker – det finns vissa bidragsmöjligheter för alla barn under 16 år, och de under 19 år som studerar på heltid.

Vuxna bör genomgå rutinmässiga synundersökningar en gång vartannat år, om inte annat rekommenderas.

Undersökningar vid astigmatism

Det finns några tester som kan göras för att kontrollera om en person har astigmatism, men de två vanligaste är:

 • Synskärpetest – Detta testar en persons förmåga att fokusera på föremål på olika avstånd. Vanligtvis innefattar detta läsning av bokstäverna på ”Snellen-tabellen”, där varje bokstavslinje är mindre än den föregående. 
 • Keratometertest – Keratometerenheten mäter omfattningen av hornhinnans astigmatism. Detta för att kunna mäta hur hornhinnan fokuserar ljuset, samt upptäcka kurvans oregelbundna delar. 

Hur behandlas astigmatism? 

Symptomen på astigmatism kan vara svaga och ibland behövs ingen behandling för att korrigera ditt seende.

I de fall där seendet påverkas avsevärt av astigmatism, kan korrigerande glas (glasögon eller kontaktlinser) eller laserögonkirurgi användas för att behandla det – beroende på vilken typ du har (regelbunden eller oregelbunden).

Korrigerande glas

Både glasögon och kontaktlinser kan vara effektiva vid behandling av astigmatism, och vilken typ av korrigerande glas du väljer beror mycket på dina personliga preferenser eller på de råd du får av din optiker.

Om ditt barn väljer kontaktlinser (de flesta barn bör vara över 12 år) är det viktigt att de förstår hur man bär och sköter sina linser ordentligt.

Kontaktlinser kan öka risken för en ögoninfektion och det är mycket viktigt att hålla god linshygien och se till att vardagsrutinerna följs.

Laserögonkirurgi

Laserögonkirurgi, eller refraktiv laserkirurgi, kan användas för att permanent korrigera astigmatism, men det anses inte vara en viktig medicinsk behandling och finns inte tillgängligt gratis på allmänna sjukhus – du måste besöka en ögonspecialistklinik.

Operationen börjar med att ta bort hornhinnans yttre cellager, sedan tas vävnad bort med hjälp av en laser för att kunna förändra hornhinnans böjning. Hornhinnan tar sedan tid på sig att läka. Behandlingen varar 20–30 minuter.

Din specialist diskuterar vanligtvis för- och nackdelarna med de olika teknikerna för laserkirurgi, inklusive eventuella risker de medför. Komplikationer i samband med ögonlaserkirurgi förekommer i mindre än 5 % av fallen, dock är det fortfarande kirurgi det handlar om och det kan vara viktigt att ta reda på mer om de komplikationer som kan uppstå, och varför de inträffar.