Korrigera din syn

ESSILOR® STELLEST™-GLAS

Om ditt barn får vanliga enstyrkeglas i sina glasögon för att korrigera närsynthet finns det risk att glasen med tiden behöver bytas ut mot starkare. Närsynthet kan bli sämre och påverka barnets syn i framtiden. Stellest™-glaset är Essilors bästa lösning för att kontrollera ditt barns närsynthet och dess effektivitet har blivit kliniskt bevisad. ESSILOR® STELLEST™-GLAS BROMSAR I GENOMSNITT UTVECKLINGEN AV NÄRSYNTHET MED 67%⁽¹⁾

Fördelar

KORRIGERAR NÄRSYNTHET

Synen blir lika skarp som med enkelslipade glas för barn.⁽²⁾

KONTROLLERAR UTVECKLINGEN AV NÄRSYNTHET

I genomsnitt 67% av utvecklingen av närsynthet bromsas, jämfört med enkelslipade glas, om de används 12 timmar om dagen.⁽¹⁾

INGA KOMPROMISSER

Stellest™-glas är säkra och enkla.

KORRIGERA INTE BARA NÄRSYNTHETEN, VÄLJ ATT STYRA DEN

Visste du att närsynthet uppkommer när barns ögon växer mer än de ska? När den här utvecklingen inte avstannar kallar vi det "utveckling av närsynthet".

Idag har de flesta barn med närsynthet vanliga enkelslipade glasögonglas. Dessa glas korrigerar närsynthet och låter barnen se tydligt, men närsyntheten tenderar att försämras. Detta innebär att när barnen växer kan närsyntheten fortsätta att utvecklas, så att starkare glas behövs. Ju mer synfelet växer, desto mer beroende blir de av sina glasögon.

Detta innebär också en risk för att bli mycket närsynt och utveckla komplikationer.

Stark närsynthet är ett stort problem idag. Det påverkar barns dagliga liv och deras utveckling.

Närsynthet kan påverka ett barns utveckling

Att leka, jobba, läsa, upptäcka världen ... Visste du att mer än 80 %(4) av barns lärande sker genom synen? Närsynthet kan allvarligt påverka ditt barns syn och liv.

Fler barn blir närsynta vid en tidig ålder, delvis på grund av ökat stillasittande inomhus och mer tid tillbringad med aktiviteter som inte kräver syn på längre avstånd. Ju yngre barnet är när det blir närsynt, desto mer brukar närsyntheten utvecklas.

Barn som utvecklar närsynthet vid en ung ålder kan ha en ökad risk att utveckla stark närsynthet och att utveckla andra synproblem i vuxen ålder.

 Hitta en optiker

Girl rubbing eye

Glas för att kontrollera närsynthet

Vi anser att barns syn är mycket viktig. Det är därför vi i många år har jobbat på en innovativ teknik för att bromsa utvecklingen av närsynthet.

 Hitta en optiker

Boy in glasses

VAD ÄR NÄRSYNTHET?

Närsynthet, också känt som myopi, är ett ögontillstånd som gör att man ser suddigt på långt håll. En person med närsynthet kan ser objekt bra på nära håll, men har problem att se saker längre bort, som en TV-skärm eller whiteboard.

Har du svårt att se objekt långt bort? Ett vanligt ögontest kommer kunna upptäcka om du har närsynthet och din optiker kommer kunna rekommendera den bästa synlösningen för dina behov.

➔ Hitta en optiker

STELLEST™-GLASENS EFFEKTIVITET VID KONTROLL AV NÄRSYNTHET

KORRIGERING AV NÄRSYNTHET MED KLAR SYN

Enstyrke-zonen har den styrkan som barnet behöver. Där med fokuseras ljus med precision på näthinnan och ger tydlig syn. Glasets utformning medför att en stor del av det har styrkan.  Detta garanterar tydlig syn och komfort.

Eye health diagram

KONTROLL AV NÄRSYNTHET MED FOKUS PÅ ÖGONFÖRLÄNGNING

Detta glas har en innovativ konstellation av 1021 nästan osynliga mikrolinser. Förutom att förbättra synen på samma sätt som ett vanligt glas ger denna konstellation en signal i barnets öga som fungerar som ett skydd mot ögonförlängning.

Tack vare H.A.L.T(5)-teknologin saktar Essilor® Stellest™-glaset ner utvecklingen av närsynthet med ett genomsnitt på 67 % jämfört med enkelslipade glas när de används 12 timmar om dagen.(1)

Eye health explained in image

KLINISKT BEVISAD

ETT BANBRYTANDE TVÅÅRIGT KLINISKT TEST UPPVISADE STARKA BEVIS PÅ STELLEST™-GLASENS EFFEKTIVITET

 

Essilor Stellest lenses slow down chart

Essilor® Stellest™ glas bromsar utvecklingen av närsynthet med ett genomsnitt på 67 % jämfört med enkelslipade glas när de används 12 timmar om dagen(1).

I det kliniska testet visade Essilor att ögontillväxten under ett år för 9 av 10 barn som använde Stellest™-glas var densamma eller långsammare än för barn utan närsynthet. Dessutom hade 2 av 3 barn som använde Stellest™-glas ett oförändrat behov av synkorrigering efter det första året(3).

STELLEST™-GLAS KORRIGERAR OCH BROMSAR NÄRSYNTHET. KORRIGERING OCH KONTROLL VARJE DAG. EN LÅNGSIKTIG FÖRDEL.

JAG TROR ATT MITT BARN HAR NÄRSYNTHET. VAD SKA JAG GÖRA?

Facts on vision for children

 

Närsynthet är väldigt vanligt och kan orsakas av arv, miljö och livsstil.

Om ett barns föräldrar är närsynta har barnet sju gånger större risk att utveckla närsynthet. Närsynthet kan uppkomma så tidigt som vid sex års ålder. Om du märker att ditt barn har svårt att se TV-skärmen eller om en lärare sagt att barnet har svårt att se på tavlan i klassrummet, kan detta vara tecken på att barnet är närsynt.

Med ett vanligt syntest kan man upptäcka om ditt barn är närsynt och din optiker kommer kunna erbjuda den bästa lösningen för barnets behov. Testa ditt barns ögon med jämna mellanrum, vartannat år eller mer om din optiker rekommenderar det. Om du eller ditt barn märker att synen förändrats, boka ett syntest hos din lokala optiker. Optikern kommer kunna upptäcka eventuella förändringar.

 Hitta din lokala optiker

 

Nya avgörande bevis på Essilor Stellest-glasets effektivitet.
 

Resultaten av en nyligen publicerad studie bekräftar att Essilor Stellest-glas är mer effektiva för att bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn. Läs mer här.

Hitta en optiker som erbjuder glas för kontroll av närsynthet

Hitta en optiker

(1) Jämfört med enkelslipade glas, när de används av barnet minst 12 timmar per dag varje dag. Bao, J., Huang, Y., Li, X., Yang, A., Zhou, F., Wu, J., Wang, C., Li, Y., Lim, E.W., Spiegel, D.P., Drobe, B., Chen, H., 2022. Glasögonglas med asfäriska mikrolinser för myopikontroll: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 140(5), 472–478.https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2022.0401

(2) Tvåårig prospektiv, kontrollerad, slumpmässig, dubbelmaskerad klinisk studie av 54 barn med närsynthet som använder Stellest™-glas  jämfört med 50 barn med närsynthet som använder enkelslipade glas. Resultat baserat på 32 barn som använde Stellest™-glas minst 12 timmar per dag, varje dag. Bao, J. et al. (2021). Effektiviteten av närsynthetskontroll med glasögonglas med asfäriska mikrolinser under ett år. Br. J. Ophthalmol. doi:10.1136/bjophthalmol-2020-318367.

(3) Tvåårig prospektiv, kontrollerad, slumpmässig, dubbelmaskerad klinisk studie av 54 barn med närsynthet som använder Stellest™-linser jämfört med 50 barn med närsynthet som använder enkelslipade glas . Resultat baserat på 32 barn som använde Stellest™- glas  minst 12 timmar per dag, varje dag. Ögontillväxt hos barn med närsynthet baserat på 700 datapunkter hos skolbarn som varit med i studien Wenzhou Medical University-Essilor Progression and Onset of Myopia (WEPrOM). Stabilt korrigeringsbehov definierat som en förändring i den sfäriska ekvivalenta brytningen som är lägre än 0.50D. 

(4) Eyeglasses for Global Development Bridging the Visual Divide, World Economic Forum, Social Entrepreneurs, EYElliance, June 2016

(5) H.A.L.T Highly Aspherical Lenslet Target

(4) https://www.college-optometrists.org/the-college/media-hub/news-listing/nicer-myopia-children.html